66 Buna ne diyorsunuz?”
“Ölümü hak etti!” diye karşılık verdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009