İsa Vali Pilatus’un Önünde

11 İsa Vali Pilatus’un Önünde İsa valinin önüne çıkarıldı. Vali O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu.
İsa, “Söylediğin gibidir” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009