12 Başkâhinlerle ileri gelenler O’nu suçlayınca hiç karşılık vermedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009