İsa’nın Ölümü

45 İsa’nın Ölümü Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü.
İncil — Yeni Çeviri 2009