8 Bunun için bu tarlaya bugüne dek “Kan Tarlası” denilmiştir.
İncil — Yeni Çeviri 2009