21 Bunun üzerine Yusuf kalktı, çocukla annesini alıp İsrail’e döndü.
İncil — Yeni Çeviri 2009