2 İsa konuşmaya başlayıp onlara şunları öğretti:
İncil — Yeni Çeviri 2009