Ant İçmek

33 Ant İçmek “Yine atalarımıza, ‘Yalan yere ant içmeyeceksin, ama Rab’bin önünde içtiğin antları yerine getireceksin’ dendiğini duydunuz.
İncil — Yeni Çeviri 2009