28 İsa konuşmasını bitirince, halk O’nun öğretişine şaşıp kaldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009