29 Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi öğretiyordu.

İncil — Yeni Çeviri 2009