31 Onlar ise çıkıp İsa’yla ilgili haberi bütün bölgeye yaydılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009