26 Orada gemiler dolaşır,
İçinde oynaşsın diye yarattığın Livyatan da orada.
İncil — Yeni Çeviri 2009