24 RAB halkını alabildiğine çoğalttı,
Düşmanlarından sayıca artırdı onları.
İncil — Yeni Çeviri 2009