33 Irmakları çöle çevirir,
Pınarları kurak toprağa,
İncil — Yeni Çeviri 2009