34 Verimli toprağı çorak alana,
Orada yaşayanların kötülüğü yüzünden.
İncil — Yeni Çeviri 2009