8 Gilat benimdir, Manaşşe de benim,
Efrayim miğferim,
Yahuda asam.
İncil — Yeni Çeviri 2009