4 RAB bütün uluslara egemendir,
Görkemi gökleri aşar.
İncil — Yeni Çeviri 2009