8 Soylularla,
Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.
İncil — Yeni Çeviri 2009