17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,
RAB’be övgüler sunmaz;
İncil — Yeni Çeviri 2009