13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp
RAB’bi adıyla çağıracağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009