14 Bütün halkının önünde,
RAB’be adadıklarımı yerine getireceğim.
İncil — Yeni Çeviri 2009