17 Ya RAB, seni adınla çağırıp
Şükran kurbanı sunacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009