5 RAB lütufkâr ve adildir,
Sevecendir Tanrımız.
İncil — Yeni Çeviri 2009