106 Adil hükümlerini izleyeceğime ant içtim,
Andımı tutacağım.
İncil — Yeni Çeviri 2009