130 Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,
Saf insanlara akıl verir.
İncil — Yeni Çeviri 2009