21 Buyruklarından sapan
Lanetli küstahları azarlarsın.
İncil — Yeni Çeviri 2009