54 Senin kurallarındır ezgilerimin konusu,
Konuk olduğum bu dünyada.
İncil — Yeni Çeviri 2009