85 Çukur kazdılar benim için
Yasana uymayan küstahlar.
İncil — Yeni Çeviri 2009