5 Vay bana, Meşek’te garip kaldım sanki,
Kedar çadırları arasında oturdum.
İncil — Yeni Çeviri 2009