5 Senin koruyucun RAB’dir,
O sağ yanında sana gölgedir.
İncil — Yeni Çeviri 2009