4 Sular silip süpürürdü bizleri,
Seller geçerdi üzerimizden.
İncil — Yeni Çeviri 2009