5 RAB seni Siyon’dan kutsasın!
Yeruşalim’in gönencini göresin,
Bütün yaşamın boyunca!
İncil — Yeni Çeviri 2009