2 Herkes birbirine yalan söylüyor,
Dalkavukluk, ikiyüzlülük ediyor.
İncil — Yeni Çeviri 2009