4 Ama sen bağışlayıcısın,
Öyle ki senden korkulsun.
İncil — Yeni Çeviri 2009