10 Birçok ulusu bozguna uğrattı,
Güçlü kralları öldürdü:
İncil — Yeni Çeviri 2009