16 Ağızları var, konuşmazlar,
Gözleri var, görmezler,
İncil — Yeni Çeviri 2009