21 Yeruşalim’de oturan RAB’be
Siyon’dan övgüler sunulsun!
RAB’be övgüler sunun!
İncil — Yeni Çeviri 2009