8 Gündüze egemen olsun diye güneşi, Sevgisi sonsuzdur;
İncil — Yeni Çeviri 2009