9 Geceye egemen olsun diye ayı ve yıldızları yaratana, Sevgisi sonsuzdur;
İncil — Yeni Çeviri 2009