2 Duam önünde yükselen buhur gibi,
El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
İncil — Yeni Çeviri 2009