12 Herkes senin gücünü,
Krallığının yüce görkemini bilsin diye.
İncil — Yeni Çeviri 2009