8 RAB lütufkâr ve sevecendir,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.
İncil — Yeni Çeviri 2009