7 Ezilenlerin hakkını alan,
Açlara yiyecek sağlayan O’dur.
RAB tutsakları özgür kılar,
İncil — Yeni Çeviri 2009