19 Sözünü Yakup soyuna,
Kurallarını, ilkelerini İsrail’e bildirir.
İncil — Yeni Çeviri 2009