2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim’i,
Bir araya topluyor İsrail’in sürgünlerini.
İncil — Yeni Çeviri 2009