20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,
Onlar O’nun ilkelerini bilmezler.
RAB’be övgüler sunun!
İncil — Yeni Çeviri 2009