6 Mazlumun tasarılarını boşa çıkarırdınız,
Ama RAB onun sığınağıdır.
İncil — Yeni Çeviri 2009