7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB’be,
Geceleri bile vicdanım uyarır beni.
İncil — Yeni Çeviri 2009