45 Yabancıların betleri benizleri attı,
Titreyerek çıktılar kalelerinden.
İncil — Yeni Çeviri 2009