20. Mezmur

201 20. Mezmur
Sıkıntılı gününde RAB seni yanıtlasın,
Yakup’un Tanrısı’nın adı seni korusun!
2 Yardım göndersin sana kutsal yerden,
Siyon’dan destek versin.
3 Bütün tahıl sunularını anımsasın,
Yakmalık sunularını kabul etsin! Sela
4 Gönlünce versin sana,
Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!
5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,
Tanrımız’ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.
RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.
6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,
Sağ elinin kurtarıcı gücüyle
Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.
7 Bazıları savaş arabalarına,
Bazıları atlarına güvenir,
Bizse Tanrımız RAB’bin adına güveniriz.
8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;
Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.
9 Ya RAB, kralı kurtar!
Yanıtla bizi sana yakardığımız gün!
İncil — Yeni Çeviri 2009